Bagefter skulle den "rigtige" side laves af strimler. Et eksempel på, hvad man kan lave, når man tænker i valør