Dette er en bjerglilje, Ixiolirion pallasii. Den har ikke blomstret før, selv om den har stået her i to år