Eksperimenter med tykke farver. Hvor meget flyder de ud osv.